Hər kəs bir sual verə bilər:"Bu qədəri çox deyil?".Cavabında deyərəm:"Az yaşadığından artığını mı yaşadın?!".Bu zamanlar hər kəs qırağa çəkilib dərdləri ilə hüzünlənərkən,bəziləri dərdinə əlac tapmağa çalışır..kimisi başqa hekayələr yazmağa başlayır..kimisi də yazdıqlarının üstündən xətt çəkib başlamadan nöqtə qoyur...Hər kəs adam işte..bəziləri ağıllı ömür sürən axmaqlar oldu,bəziləri də yorğun ağıllılar...Çox mu gördü həyat xoşbəxtliyi?Həyat çox görmədi əslində,sadəcə özünü bu həyatdan az gördü insan..Başqası xoşbəxt olarkən,niyə sən hüzünlü günlər yaşayıb, "Mavi" Günəşi çağırırsan?Yoxsa "Mavi" Günəşdən mi sarı darıxdın?Onu görmək üçün bu qədər mi üzülər bir adam?..Mavilərinə mi aşiq oldu,yoxsa aşiq olduğu başqasına mı?...Mavisiz həyatı kim istər ki..sorun da bu ya...başqalarının mavi baxan gözlərinə vurulub həyatını saraldıb çürüdür hər kəs..Küncdə-kənardakı maviləri buraxıb,biraz da qabağındakı mavilərə baxsa insan, deyirəm...Onların baxdığı kimi baxmağa cəsarətin mi çatmır yoxsa?...O cəsarəti "Mavi" Günəş sənə verir işte..daha nə olsun.İçindəki cəsarətindən düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır hər yaralı qəlb..yoxsa gözyaşlarına baxmadan qırarlar o cəsarətini..qəlbini...və ardına belə baxmadan çəkib gedərlər...Ama gözlərini açıb biraz da önünə baxsa,bəlkə də istədiyi maviliyi tapa bilər insan...Və o mavilik qəlbinə düşmüş ləkələri silər o anda...#hissettiğimaşkbuydu