Dünyanın bir gün Günəşsiz qalacağını düşün. O zaman belə ömrümü aydınladacaq qədər sev məni. Həyatın bir an dayanacağını düşün. O zaman belə Dünyamı döndürəcək qədər sev məni. Gözlərimin qapanacağını düşün bir an. O zamanda xəyalınla birgə olacağım qədər sev məni.  Qərarsızlığıma qərar, üzümə gülüş, gözlərimə məna, qəlbimə hüzur, hər nəfəsimə eşq qoxusu gətirənim. Anla məni. Çünki səhranın yağmura möhtac və həsrət olduğu qədər sevirəm səni.