Dəli ağlını itirmiş insan deyildir. Dəli ağlından başqa hər şeyi itirmiş insandır. (K. Chesterton)