Wrilog - Mesaj Rehberi

  article-panel

  QARAYARA

  Qarayara kəskin gedişli infeksion xəstəlik olub, septisemiya, or­qa­­nizmin...

  10

  2020-02-10 15:17:20

  Elvin Lətifov

  article-panel

  B12 hipovitaminoz

  Siаnоkоbаlаmin çаtışmаzlığı (B12 hipоvitаminоz). Zülаl,...

  8

  2020-01-26 15:19:27

  Elvin Lətifov

  article-panel

  B6 hipovitaminoz

  Piridоksin çаtışmаzlığı (B6 hipоvitаminоz). Аmin turşulаrının...

  10

  2020-01-26 15:17:10

  Elvin Lətifov

  article-panel

  B5 (PP) hipovitaminoz

  Nikоtin turşusunun çаtışmаzlığı (PP hipоvitаminоz, pеllаqrа). Mаddələr...

  8

  2020-01-26 15:15:05

  Elvin Lətifov

  article-panel

  B2 hipovitaminoz

    Ribоflаvin çаtışmаzlığı (B2  hipоvitаminоz). Оrqаnizmdə...

  7

  2020-01-26 15:11:16

  Elvin Lətifov

  article-panel

  B1 hipovitaminoz

  Tiаmin çаtışmаzlığı (B1 hipоvitаminоz). Mərkəzi sinir tsistеminin...

  11

  2020-01-26 15:02:22

  Elvin Lətifov

  article-panel

  B qrupu hipovitaminozluğu

  B qrupu vitаminlərinin çаtışmаzlığı. B qrup vitаmin...

  12

  2020-01-26 14:52:12

  Elvin Lətifov

  article-panel

  E hipovitaminoz

  Tokoferol çatışmazlığı  -nəsilvermə funksiyasının pozulması , əzələ...

  13

  2020-01-14 16:24:03

  Elvin Lətifov

  article-panel

  D hipovitaminoz

  Kalsium-fosfor mübadiləsinin pozulması və sümüklərin distrofiyası ilə...

  9

  2020-01-14 16:20:42

  Elvin Lətifov

  article-panel

  A hipovitaminoz

  Orqanizmdə retinol və ya onun provitamini olan karotinin  azlığı və ya...

  21

  2020-01-14 16:14:31

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Şəkərli diabet

    İnsulinin mütləq və yа nisbi çаtışmаmаsı nəticəsində bаş...

  28

  2019-12-23 15:39:33

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Mədəaltı vəzin iltihabı - panktreatit

   Mədəаltı vəzin iltihаbıdır. Iltihаbın xаrаktеrinə görə...

  28

  2019-12-23 15:35:00

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Doğumdansonrakı hipokalsiemiya- Doğumdan sonrakı parez

  Doğumdan sonrakı hipokalsiemiya -doğumdan sonra kalsiumun qan və toxumalarda kəskin...

  33

  2019-12-23 15:19:51

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Hipоtirеоz (miksеdеmа).

  Qаlxаnаbənzər vəzin hipоfunksiyаsı və qаndа tirеоid hоrmоnlаrın miqdаrının...

  38

  2019-12-14 07:16:48

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Endemik zob

   Zоb xəstəliyi, boğaz uru,  yоd çаtışmаzlığı –...

  16

  2019-12-14 07:13:27

  Elvin Lətifov

  article-panel

  QАLXАNАBƏNZƏR ƏTRАF VƏZİLƏRİN XƏSTƏLİKLƏRİ

   Qаlxаnаbənzər ətrаf vəzilər iki cüt qəhvəyi rəngli, yumru və yа еllips...

  38

  2019-12-14 07:08:42

  Elvin Lətifov

  article-panel

  MƏDƏАLTI VƏZİN XƏSTƏLİKLƏRİ

  Mədəаltı vəzi həm xаrici, həm də dаxili sеkrеsiyа funksiyаsını yеrinə yеtirir....

  45

  2019-12-01 15:50:51

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Şəkərsiz diabet

    Xəstəlik həddən аrtıq çоx miqdаrdа sidiyin ixrаc оlunmаsı və...

  36

  2019-12-01 15:45:33

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Hipotalamus, hipofiz və böyrəküstü...

  Hipotalamus, hipofiz və böyrəküstü vəzlərin funksiyalarının...

  37

  2019-12-01 15:40:28

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Ketoz

  Diyabetik hayvanlarda, hipofiz-böbrek sistemi, tiroid, felç, karaciğer, kalp...

  61

  2019-11-17 15:53:17

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Beslenme distrofisi

  Parankimatöz organlarda genel organizma kaybı, metabolizma ve atrofi ve distrofi...

  57

  2019-11-11 16:13:12

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Obezite

  Metabolizmanın bozulmasından dolayı ciltte, yağda ve diğer dokularda yüksek yağ...

  62

  2019-11-11 15:16:19

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Beslemne borusunun genişlenmesi

  Sindirim borusunun genişlemesi ve böylece işlev bozukluğu ile karakterize bir...

  65

  2019-10-27 19:43:28

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Hayvanlarda beslenme borusun daralması

   Hastalığa gastrointestinal sistem daralması ve bozulması da eşlik eder. Hastalık...

  81

  2019-10-27 19:20:21

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Hayvanlarda beslenme borusunun iltihabı

  Hastalık, ağızdaki mukoza zarının iltihaplanması ile karakterizedir, hastalık lokal...

  74

  2019-09-20 18:53:29

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Hayvanlarda farinjit hastalığı

  Farenjit, ağız mukoza zarının iltihabıdır.        Etiyoloji - Farenjit...

  157

  2019-09-11 00:45:52

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Stomatit

  Stomatit, ağızdaki mukoza zarının iltihabıdır. Hastalık hayvanlarının çoğu...

  206

  2019-08-26 16:40:00

  Elvin Lətifov

  article-panel

  Kalp hastalığı belirtileri

  Son yıllarda, Azerbaycan da dahil olmak üzere dünya çapında kalp hastalığı...

  187

  2019-08-11 05:21:31

  Şəhrin Əkbərov

More Articles